Mặt bằng tòa NOVO và CENTRO – Dự án chung cư Kosmo Tây Hồ

Mặt bằng tòa CENTRO – Dự án chung cư Kosmo Tây Hồ

Mặt bằng thiết kế tòa CENTRO của dự án chung cư Kosmo Tây Hồ được thiết kế đầy đủ tiện nghi đáp ứng được tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Mặt bằng căn hộ tòa NOVO được thiết kế và chia ra làm 4 dãy tầng chính.

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CENTRO

MẶT BẰNG TẦNG 4 CENTRO

MẶT BẰNG TẦNG 5 CENTRO

MẶT BẰNG TẦNG 6-22 CENTRO

Mặt bằng tầng 6 – 22 Centro dự án Kosmo – Tây Hồ

MẶT BẰNG TẦNG 23-28 CENTRO

Mặt bằng tầng 23 – 28 Centro dự án Kosmo – Tây Hồ

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ 2A )

 • Diện tích tim tường 83.5 m2
 • Diện tích thông thủy 77.6 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ 2B )

 • Diện tích tim tường 80.6 m2
 • Diện tích thông thủy 74.5 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ 2C )

 • Diện tích tim tường 90.9 m2
 • Diện tích thông thủy 84.1 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ 2D )

 • Diện tích tim tường 85.8 m2
 • Diện tích thông thủy 78.6 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ 2E )

 • Diện tích tim tường 85 m2
 • Diện tích thông thủy 79.3 m2

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ( MÃ 3A )

 • Diện tích tim tường 109.1 m2
 • Diện tích thông thủy 102.1 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ( MÃ 3B )

 • Diện tích tim tường 108.6 m2
 • Diện tích thông thủy 101 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ( MÃ 3C )

 • Diện tích tim tường 109.1 m2
 • Diện tích thông thủy 102.1 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ( MÃ 3D )

 • Diện tích tim tường 103.3 m2
 • Diện tích thông thủy 119.3 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ ( MÃ 4A )

 • Diện tích tim tường 193.3 m2
 • Diện tích thông thủy 181.6 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ ( MÃ 4B )

 • Diện tích tim tường 171.7 m2
 • Diện tích thông thủy 160 m2

 

Mặt bằng tòa NOVA – Dự án chung cư Kosmo Tây Hồ

 

Mặt bằng thiết kế tòa NOVO của dự án chung cư Kosmo Tây Hồ được thiết kế đầy đủ tiện nghi đáp ứng được tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Mặt bằng căn hộ tòa NOVO được thiết kế và chia ra làm 3 dãy tầng chính.

Mặt bằng dự án chung cư Kosmo Tây Hồ

MẶT BẰNG CĂN HỘ TÒA NOVO TẦNG 3 – TẦNG 5

Mặt bằng căn hộ tòa NOVO tầng 3- tầng 5 chung cư Kosmo Tây Hồ

MẶT BẰNG CĂN HỘ TÒA NOVO TẦNG 6-22 VÀ TẦNG 24-27.

Mặt bằng căn hộ tầng 6-22, tầng 24-27 tòa NOVO chung cư Kosmo Tây Hồ

MẶT BẰNG CĂN HỘ TÒA NOVO TẦNG 26-33

Mặt bằng căn hộ tầng 28- tầng 33 toà NOVO chung cư Kosmo Tây Hồ

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ CĂN HỘ 2D : TẦNG 3 -5 , TẦNG 6 – 22 , TẦNG 24 – 27 ) :

 • Diện tích tim tường : 91,4 m2
 • Diện tích thông thủy : 84,4 m2

2 phòng ngủ( mã 2D) chung cư Kosmo Tây Hồ

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ CĂN HỘ 2C : TẦNG 3 -5 , TẦNG 6 – 27 ) :

 • Diện tích tim tường : 104,1 m2
 • Diện tích thông thủy : 96,3 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ CĂN HỘ 2A : TẦNG 3 -5 , TẦNG 6 – 27 ) :

 • Diện tích tim tường : 87,5 m2
 • Diện tích thông thủy : 80,9 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ( MÃ CĂN HỘ 2B : TẦNG 3 -5 , TẦNG 6 – 27 ) :

 • Diện tích tim tường : 95,1 m2
 • Diện tích thông thủy : 87,3 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ( MÃ CĂN HỘ 3A : TẦNG 3 -5 , TẦNG 6 – 27 ) :

 • Diện tích tim tường : 126,2 m2
 • Diện tích thông thủy : 117,8 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ( MÃ CĂN HỘ 3B : TẦNG 3 -5 , TẦNG 6 – 27 ) :

 • Diện tích tim tường : 128,4 m2
 • Diện tích thông thủy : 118,2 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ( MÃ CĂN HỘ 3C : TẦNG 3 -5 , TẦNG 6 – 27 ) :

 • Diện tích tim tường : 165,2 m2
 • Diện tích thông thủy : 153,9 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ( MÃ CĂN HỘ 3D : TẦNG 3 -5 , TẦNG 6 – 27 ) :

 • Diện tích tim tường : 178.1 m2
 • Diện tích thông thủy : 166,9 m2

Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ ( mã căn hộ 4A : tầng 28 – 33 ) :

 • Diện tích tim tường : 203,8 m2
 • Diện tích thông thủy : 188,7 m2

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Xem thêm

TOP