MẶT BẰNG & THIẾT KẾ CĂN HỘ KOSMO TÂY HỒ

 

 

 

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (A,B,C,D)CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ (A,B,C)CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ (A)

Căn hộ 2 Phòng ngủ 2A / 2AM- Diện tích thông thủy 81.0 m2

Căn hộ 2 Phòng ngủ 2B / 2BM- Diện tích thông thủy 87.2 m2

Căn hộ 2 Phòng ngủ 2C / 2CM- Diện tích thông thủy 96.2 m2

Căn hộ 2 Phòng ngủ 2D / 2DM- Diện tích thông thủy 84,4 m2

Căn hộ 3 Phòng ngủ 3A / 3AM- Diện tích thông thủy 117.9 m2

Căn hộ 3 Phòng ngủ 3B / 3BM- Diện tích thông thủy 118.2 m2

Căn hộ 3 Phòng ngủ 3C- Diện tích thông thủy 151.1 m2

Căn hộ 3 Phòng ngủ 3D- Diện tích thông thủy 168.9 m2

Căn hộ 4 Phòng ngủ 4A – Diện tích thông thủy 187.6 m2

TOP